facebook

ДепартаментИстория

Актуално

dsc-4595-copy_678x410_crop_478b24840a
11.05.2016 18:00

Наименуване на аудитория 214, 1 корпус на името на проф. Пламен Цветков, д.н. и представяне на т. 4 от 5-томната поредица на проф. Пл. Цветков „Под сянката на Сталин и Хитлер“

Аудитория 214 „Проф. Пламен Цветков, д. н.“

Организатор:  
департамент „История“

Водещи:
доц. д-р Веселин Методиев
проф. д-р Христо Тодоров

 

В учебната зала 214 „Проф. Пламен С. Цветков“ ще бъдат изложени негови лични вещи, документи и материали, предоставени от семейството му и департамент „История“, свързани с неговия живот и творчество.


Проф. Пламен Симеонов Цветков (1951-2015) e един от първите преподаватели в департамент „История“ на Нов български университет - хоноруван от 1994 г., а от 2001 г. щатен преподавател. От 2002 г. е професор по нова и най-нова обща история в НБУ. Научните му интереси са насочени към политическата и дипломатическата история на България, Балканите, Европа и света през ХХ век, както и към ранната история на българите, и по-точно към проблема за тяхното потекло.


Автор е на повече от 20 монографии, книги и брошури; над 80 научни студии и статии; над 350 публицистични материала, като специално място в публикациите заема двутомната му работа по балканска история от българска гледна точка, публикувана в САЩ през 1993 г., двутомната история под наслов “Европа през ХХ век”, публикувана през 2002–2003 г. в НБУ.


Издадена е и поредица от книги на тема „Болшевизъм, националсоциализъм, фашизъм“, за средните и малките държави в европейската политика в навечерието на Втората световна война, както и трудовете „Народностно потекло и национално самосъзнание” и „Светът на мегамитовете” (изд. НБУ).


Последното му впечатляващо издание в 5 тома носи заглавието „Под сянката на Сталин и Хитлер“. Предстои отпечатването на последните два тома в издателството на НБУ.


Към 2015 г. проф. Пламен С. Цветков е член на Американската историческа асоциация, на Академията за политически науки (САЩ), на Българска асоциация на Фулбрайтовите стипендианти; главен редактор на сп. „Известия на Българска орда“.


През 2007 г. проф. Пламен С. Цветков е удостоен с медал от Нов български университет за най-добър преподавател на годината.


Авторитетен учен и преподавател проф. Пламен С. Цветков образова поколение от млади хора, които биха могли да продължават изследователското му дело, в премисляне и осмисляне на редица процеси от историята на модерното европейско време и демократични промени в нашето съвремие.


Неговото семейство предостави личната му библиотека като дарение в библиотечния фонд на НБУ, както и неговите книги.


Създаден е и виртуален УПИЗ към департамент „История“, който ще носи неговото име, с главната задача да развива и подпомага научно-изследователската дейност, особено на млади изследователи и докторанти.