facebook

ДепартаментИстория

Актуално

dsc-0005-copy_678x410_crop_478b24840a
31.05.2016 18:00

Общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“

Корпус 2, Аудитория 111

Организатори:
департамент „Право“
департамент „История“

Лектори:
доц. д-р Маргарита Златарева
Съдебна защита на гражданските правоотношения в тоталитарната държава.
Преглед на частното материално право и гражданското съдопроизводство. 
Защо животът заобикаляше съда?

доц. д-р Ивайло Стайков
Защитата на трудовите права - тоталитарният и демократичният модел

Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Веселин Методиев, доц. д-р Лъчезар Стоянов, доц. д-р Маргарита Златарева, доц. д-р Райна Николова, гл. ас. д-р Деяна Марчева, гл. ас. Петя Неделева, гл. ас. д-р Ралица Костадинова, други преподаватели и студенти от департаментите „Право“, „История“ и др.


За първи път в България академичната общност подема разговор за близкото минало на България. В основата на този проект ще са историко-правните изследвания на тоталитарната държава в областта на личните права на гражданите; правото на собственост; наказателното право; културата и образованието в България в периода 1944 – 1989 г.; религиозните права на българските граждани в периода на комунизма; правен статус на „Държавна сигурност“; правна основа и функциониране на съдебната система и процесуалното законодателство; историко-правни аспекти на т. нар. Възродителен процес; отразяване на близкото минало от медиите днес; разбиране и осмисляне на понятието „европейска памет“ и др.

Като външни участници и лектори ще бъдат канени представители на Комисията по досиетата, Държавна агенция „Архиви“ и др.