facebook

ДепартаментИстория

Актуално

denis_678x410_crop_478b24840a
27.04.2016 14:40

Публична защита на докторска дисертация

Корпус 1, зала 214

Организатор:
департамент „История“

Кандидат:
Денис Исаев

Тема на дисертационния труд:
Старинни исторически дискурси във „Веда Словена“ (Историографско изследване)

Научно жури в състав:
проф. д-р Васил Марков Марков (ЮЗУ „Неофит Рилски“ – професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (рецензия)
проф. д.н. Рая Йорданова-Заимова (Институт за балканистика с Център по тракология при БАН) – професионално направление 2.2. История и археология (рецензия)
доц. д-р Алексей Гоцев (НАИМ при БАН) – професионално направление 2.2. История и археология (становище)
проф. д-р Цветана Благоева Чолова (НБУ) – професионално направление 2.2. История и археология (становище) - председател на научното жури
доц. д-р Лъчезар Стоянов Стоянов (НБУ) – професионално направление 2.2. История и археология (становище)

Денис Исаев редовен докторант със стипендия към докторска програма „История на България от Средновековието до наши дни“ към департамент „История“.

Дисертационният труд на тема „Старинни исторически дискурси във „Веда Словена“ (Историографско изследване)“ е посветен на една дискусионна привлякла вниманието на изследователи от различни поколения тема, за която все още няма консенсусно решение.

Авторът поставя „хрониката на спора“ за „Веда Словена“ в историческия контекст през различните периоди, като по този начин успява да намери верния подход за оценка на осмислянето на текста.