ДепартаментИстория

Доц. д-р Веселин Методиев

Доц. д-р Веселин Методиев

 

Доц. д-р Веселин Методиев

e-mail: vmetodiev@nbu.bg


Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: история на държавните институции в България
Допълнителни изследователски интереси в областта на: история на модерната българска държава; извори за българската история; българска историография
Възможности за експертиза в областта на: История на държавните институции в България; История на модерната българска държава; История на Балканите и Европа
Преподавателски интереси в областта на: Философия на историята; извори за българската история; история на държавните институции в България; история на модерната българска държава; европейска история
Образование:  
1979 г.  -   висше,  СУ „Св. Кл. Охридски“ , специалност “История”, профил “Архивистика”
Членство в организации:
Управителен съвет на „Отворено общество“ 2001-2004 г.
По-важни публикации:
Министерският съвет  1879-1886, С., 1999.
Дневници на Учредителното събрание от 1879 г. съставителство и коментар;
Българските конституции и конституционни проекти, съставителство (съвм. с  Л. Стоянов);
120 години Министерски съвет в България, съавторство;
Български конституции и конституционни проекти, второ издание,  съставителство;
Държавните институции в България 1879-1986 в съавторство.
Обществена дейност:
Народен представител в 37-то, 38-то, 40-тото и 41-то Народно събрание;
1997-1999 г. - зам. министър-председател и министър на образованието и науката