facebook

ДепартаментИстория

Актуално

img-4845_678x410_crop_478b24840a
23.09.2022 09:00

Научна конференция „Историческото образование: критерии, очаквания, отговорност“

23-25 септември 2022 г.

Конферентна зала х-л Селена,  гр. Созопол

Организатори:
департамент „История“ и департамент „Философия и социология“

Участници:
Преподаватели от НБУ (от департаменти: „История“, „Археология“, „Философия и социология“, Нова българистика“), СУ „Св. Кл. Охридски“, Институт за исторически изследвания, БАН, студенти, докторанти, постдокторанти и Алумни на департамент „История“.

В конференцията ще вземат участие и чуждестранни гости: Лилия Топузова от Университета на Торонто и Каспер Ескилдсен от Университета Роскилде, ДанияКонференция е поредна изява от  традиционната годишна поредица на департамент „История“  под надслов „Историята като наука, образование и професия“, която ще се проведе от 23 до 25 септември 2022 г. в гр. Созопол.

Конференцията се организира съвместно с департамент „Философия и социология“;

Темата на конференцията „Историческото образование: критерии, очаквания, отговорност“ има за цел да даде възможност за дискусии по различни въпроси свързани с историческата наука, която в последно време е натоварена с все по-голяма социална и гражданска отговорност, докато интересът към нея като образователна дисциплина спада. От една страна в университетите се забелязва нисък интерес към историческото образование, а в същото време исторически теми и въпроси често водят до разгорещени публични дебати с потенциал да възпламенят и радикализират общественото мнение. Възможно ли е и как тази дистанция да бъде преодоляна?  Конференцията си поставя за цел да разгледа и да потърси възможни отговори на тези противоречия в контекста на събитията през изминалата година в България и в света.

Друга задача, която си поставя конференцията е да бъде направен и преглед на изминалата първа година от преподаването на курса Граждански знания и умения;

Предвижда се и представяне дейността на УПИЗ „Институт за изследване на близкото минало“, към департамент „История“ на НБУ.

Прикачени файлове