facebook

ДепартаментИстория

Годишник на департамент "История", Т.2

2007-tom-2_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент "История", Т.2

Издание на НБУ, 2007 г.

Годишници

повече информация на: http://ebox.nbu.bg/pro/

Годишник на департамент "История". Том 2, 2007 г.

Годишник на департамент "История". Том 2, 2007 г.

Редакционна колегия:
доц. д-р Румен Генов
доц. д-р Лъчезар Стоянов
доц. д-р Цветана Чолова
ас. Живко Лефтеров