facebook

ДепартаментИстория

Конкурси

академична длъжност доцент, ДВ 92/18.11.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Димитър Гюдуров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.03.2023 / 16:20
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор на 1/2 щат, ДВ бр. 54/16.06.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор на 1/2 щат, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 54/16.06.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
Момчил Николаев Методиев, дфн

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  12.11.2020 / 10:00
 • Зала
  20, корпус 1 на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 93/26.11.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (история на България). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 93/26.11.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Живко Ангелов Лефтеров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  29.05.2020 / 13:30
 • Зала
  301, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 87 от 31.10.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (нова и най-нова обща история). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 87/31.10.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 028110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Методи Веселинов Методиев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  05.01.2018 / 11:20
 • Зала
  213, първи корпус

Прикачени файлове