ДепартаментИстория

Актуално

new-bulgarian-university-logo-copy-67_678x410_crop_478b24840a dsc01051_678x410_crop_478b24840a
29.05.2015 09:00

Под знака на музата Клио

Юбилейна научна конференция по случай 20 години департамент „История“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

 

Организатор:
департамент „История“

 

Участници:
преподаватели от департамент „История“, „Археология“, „Средиземноморски и Източни изследвания“, „Нова българистика“, „Антропология“, „Политически науки“, „Социология и философия“, преподаватели от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Кл. Охридски“, Държавна агенция на архивите на Р България, учени и гости от институти при Българска академия на науките, докторанти и студенти

 

Специален гост:
доц. д-р Мартин Иванов, секретар по духовност, култура и национална идентичност на Президента на Република България

 

Юбилейната конференция „Под знака на музата Клио“ ще отбележи 20-годишнината на департамент „История“. Историята като основа на хуманитарното познание обяснява защо департамент „История“ е един от първите в НБУ. С продължение на годините департамент „История“ се превърна в един от утвърдените центрове за алтернативно изучаване и преподаване на историята в България. Това е изключително важна мисия, особено в продължаващата борба за концептуално и идейно преосмисляне на историята и преодоляване на наложените, дълбоко вкоренени и идеологически мотивирани клишета в интерпретацията на събития и процеси в световната и българска история от древността до наше време.
Като доказателство за извоюваната позиция на водеща, изследователска, а и обучителна институция е фактът на широкото институционално представителство от участниците в конференцията: от СУ „СВ.Кл.Охридски“, ВТУ „Св. Кирил и Методий“, Институт за исторически изследвания на БАН, Институт за балканистика при БАН, ДА „Архиви“ при МС на Република България и други културни институции. В нея ще вземат участие докторанти от различни университети в страната и от чужбина, както и преподаватели от над 7 департамента на НБУ. По този начин, юбилейната конференция се явява като едно продължение на хуманитарното познание обяснява защо департамент „История“ е един от първите в НБУ.

С продължение на годините, департамент „История“ се превърна в един от утвърдените центрове за алтернативно изучаване и преподаване на историята в България. Това е изключително важна мисия, особено в продължаващата борба за концептуално и идейно преосмисляне на историята и преодоляване на наложените, дълбоко вкоренени и идеологически мотивирани клишета в интерпретацията на събития и процеси в световната и българска история от древността до наше време.
Като доказателство за извоюваната позиция на водеща, изследователска, а и обучителна институция е фактът на широкото институционално представителство от участниците в конференцията: от СУ „СВ.Кл.Охридски“, ВТУ „Св. Кирил и Методий“, Институт за исторически изследвания на БАН, Институт за балканистика при БАН, ДА „Архиви“ при МС на Република България и други културни институции. В нея ще вземат участие докторанти от различни университети в страната и от чужбина, както и преподаватели от над 7 департамента на НБУ. По този начин, юбилейната конференция се явява като едно продължение на създадената традиция - департамент „История“ да бъде естествено средище за консолидация и изява на академичната общност на НБУ. Конференцията, като интердисциплинарна ще се превърне в едно от най-важните форуми не само в областта на историческите изследвания, но и в сферата на хуманитарните и социални изследвания през настоящата година.

Специален гост на конференцията ще бъде доц. д-р Мартин Иванов - секретар по духовност, култура и национална идентичност на Президента на Република България.