facebook

ДепартаментИстория

Актуално

dsc0232_678x410_crop_478b24840a dsc0222_678x410_crop_478b24840a dsc0223_678x410_crop_478b24840a dsc0225_678x410_crop_478b24840a dsc0230_678x410_crop_478b24840a
24.03.2016 14:00

Резултати от пътуващ семинар на тема „Културно-историческото наследство на Западна Тракия“

Изложба

Корпус 2, етаж 3 – коридорно пространство

Организатори:
департамент „История“
департамент „Изящни изкуства“

Откриване:
24 март 2016 г. от 14:00 часа

Водещ:
доц. д-р Лъчезар Стоянов

Откриването на изложбата е свързано с 24 март – Денят на отворените врати на НБУ. Тя показва резултатите от проведен пътуващ семинар на тема „Културно-историческото наследство на Западна Тракия, организиран от департамент „История“ на 5-7 декември 2-15 г. по маршрут: София – Свиленград – Димотика – Дедеагач – о-в Самотраки – Дедеагач – София. Семинарът бе реализиран с частична финансова подкрепа на Фонд за стратегическо развитие на НБУ. 

В организирането и изпълнението на изложбената експозиция взеха участие студенти от БП „История“, майнър програма „История“ и БП „Пластични изкуства“. Компютърната обработка и аранжирането на таблата бе извършено от Румен Кожухаров (докторант на департамент „Изящни изкуства“)