facebook

ДепартаментИстория

Актуално

pravo-istoria_678x410_crop_478b24840a
18.05.2017 18:00

Съвместен общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“ и „Гражданското общество и политическата система в епохата на прехода“

Как изглежда темата за собствеността в българската литература от социалистическата епоха?

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатори:
департаменти „Право“, „Политически науки“ и „История“

Лектор:
доц. д-р Йордан Ефтимов

Модератор:
доц. д-р Веселин Методиев

Участници:
преподаватели и студенти от програмите на департаменти „Право“, „Политически науки“ и „История“

Академичната общност дискутира преживяното от българския народ минало, свързано с икономическата трансформация на собствеността, и как това преживяване е отразено от българската литература в периода 1944 - 1989 г.

Доц. д-р Йордан Ефтимов е магистър по българска филология на СУ „Св. Климент Охридски“ и доктор по история на българската литература на НБУ. Той е автор на стихосбирки, монографии и учебни издания. Основните му изследователски интереси са в областта на теория на литературата, история на българската литература, история на българската култура. Редактор и водещ на телевизионни предавания, колумнист, редактор и наблюдател на печатни издания. Член е на Сдружението на българските писатели, Съюза на учените в България, Съюза на българските журналисти. Носител е на множество национални награди.