facebook

ДепартаментИстория

проф. Румен Генов

проф. Румен Генов

Проф. д-р Румен Генов

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:

История на модерния свят; История на страните от Европа и Северна Америка; История на България и Югоизточна Европа; Социална история на Европа и Северна Америка

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Интелектуална история на Европа; Войни и общества в Ново време; Личности и лидерски стилове в историята на модерния свят
Възможности за експертиза в областта на:

История на страните от Европа и Северна Америка; История на България и Югоизточна Европа; Социална история на Европа и Северна Америка
Преподавателски интереси в областта на:

История на модерния свят; История на страните от Европа и Северна Америка; История на България и Югоизточна Европа; Социална история на Европа и Северна Америка
Образование:  

1973 - Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Членство в организации:

член на Българско историческо дружество (Управителен съвет); член на Българско дружество за британски изследвания; член на ред. Колегия на сп. „История“
Участие в национални и международни проекти:

Секуляризацията в България в европейски контекст (Фонд Научни изследвания), 2004-2006; Международен проект CLIOHnet ("Creating Links and Innovative Overviews to Enhance Historical Perspective in European Culture") - European History Network – 2002-2009; .
По-важни публикации:

Дизраели, имперската политика и българския аспект на кризата на Източния въпрос, 1875-78 г. – В: Studia in Honorem Professoris Virginiae Paskaleva / Bulgarian Historical Review. Година ХХХІV. Кн. 1-2 (София: Институт по история-БАН, 2006), 151-163.

“A New Era in History”: The Independence of Norway and the Bulgarian Public Opinion. – В: Норвегия във времето 1905-2005 / Norway in the Time 1905-2005 (София: Катедра Германистика и скандинавистика-ФКНФ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2006), 34-40.

Disraeli and the Bulgarian Atrocities: A View from Bulgaria. Actes du Colloque International “Disraeli et l’Europe: L’homme d’état et l’homme de lettres”. Moisan, Jean-François (Еd.) Université Paris-X. Parcours Judaiques, No. 8 (Paris, CREA-UFR Anglo-Americaine, 2006), 47-57.

Реформацията, секуларизацията и националнообразуващите процеси в Европа през ХVІ век. – В: Реформацията: История и съвременни измерения (София: Нов български университет, 2007): 11-24.

Бенджамин Дизраели и имперската експанзия: Идеология и практика през 70-те години на ХІХ век. – В: История и съвременност. Годишник на Департамент “История”. Т. І. 2006. Нов български университет (София: Издателство на Нов български университет, 2007): 119-141.

“Horrors of War Absolutely Limitless”: The Russo-Turkish War of 1877-78 in Its Early British and American Accounts and Interpretations. – In: The Ottoman-Russian War of 1877-78. Ed. by Omer Turan (Ankara: Middle East Technical University-Meiji University Institute of Humanity, 2007).

Джеймс Баучер: Живот отдаден на България. Каталог на документална изложба (София: Държавна агенция “Архиви”, 2008): 144 с.

Джузепе Мацини и демократичния национализъм. – В: Млади и стари в българската история. Годишник на РИМ-Пловдив, 2008 (Пловдив, 2009): 93-102.

Българското общество, американските протестантски мисионери и книгата на Уилям Уебстър Хол. – В: Хол, Уилям Уебстър. Пуритани на Балканите. Прев. от англ. (София: Издателство “Нов човек”, 2008): 307-311..

Източният въпрос, Априлското въстание и английската филантропия: Семейството Стренгфорд и Българите. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. 2007. 71 с.

Едуард Огастъс Фрийман – историк на Европа и Източна Европа. - В: Толерантният националист. Паметен сборник (София: Издателство “Парадигма”, 2009): 105-114.

Lami, Giulia, Moretto, Giovanni, Genov, Roumen. Religious Life in an Atheist State: Three Case Studies. – In: Halfdanarson, Gudmundur (Ed.) Discrimination and Tolerance in Historical Perspective (Pisa: Edizioni PLUS, 2009) 169-185.

Английската филантропия в България след Априлското въстание.-В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев (София: Акад. изд-во “Проф. М. Дринов”, 2009): 51-68.

Руско-турската война от 1877-78 г. през погледа на британски и американски журналисти и наблюдатели. – В: България и Русия: Межу признателността и прагматизма. Доклади на международна научна конференция, март 2008 г. (София: Институт по история при БАН, 2009): 78-88.

"Политика на праведна страст": Гладстон и България (София: Народно събрание, 2009) 252 с. (съавтор)

Политически пристрастия и поетични рефлекси: Алджернън Чарлз Суинбърн, Източната криза от 1870-те години и България. - В: Език, литература, многоезичие. Доклади пред първата национална междуниверситетска конференция, май 2009 г. Съст.: доц. Светлана Димитрова и др. (София: Нов български университет, 2011), 188-197.

Среща и взаимодействие на културите: американското мисионерско семейство Кларк и българската среда ХІХ-ХХ век. – В: Годишник на Департамент «История». Том 2, 2007. (София: Нов български университет, 2010), 140-211.

“Коварният Албион” и българското Съединение. – В: Митове и истории в България. Национална научна конференция посветена на 125-годишнината от Съединението на България. - Годишник на РИМ-Пловдив, 2010 (Пловдив, 2010): 93-102.

"Приятели и неприятели на българите". – В: „Личности и идеи в глобализиращия се свят”

(Изд-во на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 2011 г.)