facebook

ДепартаментИстория

Българи - откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя : Към историята на българския делови и социален елит през ХІХ в.

Българи - откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя : Към историята на българския делови и социален елит през ХІХ в.

Българи - откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя : Към историята на българския делови и социален елит през ХІХ в.

Светла Янева

Научни издания

Монографията изследва практическото функциониране на османската фискална система през XIX в., като същевременно поставя важни аспекти от икономическото и социалното развитие на българите през този период в съвременния им османски контекст. Разгледани са въпросите за промените в османската данъчна система през Танзиматския период, както в сферата на официалната й регламентация, така и на практическото й приложение. Обърнато е внимание на все по-активното участие на немюсюлмани и в частност на българи в откупната система. Предложен е и един алтернативен на досегашните историографски изследвания поглед върху мястото и ролите на българите – откупвачи на държавни приходоизточници – като част от българския делови и социален елит и като част от провинциалните елити на Империята през XIX в.


Година на издаване: 2011

Корици: Меки

ISBN: 9789545356612

Език: Български

Размери: 21.5x14.5

Страници: 424

Тегло: 554 грама

Издателство: Нов български университет