facebook

ДепартаментИстория

Преплетените истории на Балканите : Т. 4. : Понятия, подходи и (само)репрезентации

Преплетените истории на Балканите : Т. 4. : Понятия, подходи и (само)репрезентации

Преплетените истории на Балканите : Т. 4. : Понятия, подходи и (само)репрезентации

Колектив

Тази книга завършва поредица проучвания върху транснационал- ната и преплетена история на Балканите.

Общата идея на този заключителен четвърти том е да се разгледа понятийното оформяне на региона, подходите към неговото изучаване, научните дискурси и представи за него, идващи отвън и отвътре. Първите няколко глави се занима­ват пряко с тези въпроси, а след­ващите подхождат непряко и чрез конкретни тематики. Така напри­мер прокарването на граници и териториалното обозначение на Балканите се разглеждат през съображенията и мотивите зад тях, разглежда се практику­ването на геополитическо кон­струиране по един подрегион (Добруджа) и „екзотизирането“ на османските Балкани чрез представите за времето и неговото измерване.
Следващите глави изследват научните интерпретации, визуалните изображения и националистичните употреби на архитектурното наследство в независимите балкански държави както в представителната, така и в жилищната архитектура. Последната глава анализира още един начин на визуално представяне на миналото на региона - чрез експозиции за Холокоста в мемориала Аушвиц. Обединяваща черта на всички работи е рефлексията върху проблемите и критичността.


Година на издаване: 2019

Корици: Меки

ISBN: 9786192330354

Език: Български

Размери: 17х23

Страници: 664

Тегло: 700

Издателство: Нов български университет