ДепартаментИстория

доц. д-р Живко Лефтеров

доц. д-р Живко ЛефтеровДепартамент: История

Телефон: 02/8110275

E-mail: jlefterov@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 13:00-16:00 205 II Корпус,Вторник 13:00-16:00 205 II Корпус

Публикации:

МОНОГРАФИИ

Англиканската църква, Източното православие и България. София: Ашур, 2017.

Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство. София: НБУ, 2018.


СТУДИИ И СТАТИИ

Алманах на българските национални движения след 1878 г. София, 2005. (11 енциклопедични статии).

Българската тоталитарна държава в мемоарите на партийната номенклатура. – В: Историята – начин на употреба. Историческото наследство в пропагандата, масовата култура, туристическата индустрия. Варна, 2006. 259-269.

Политиката на Българската комунистическа партия към евангелските църкви (краят на 40-те – началото на 60-те години на ХХ в.) – В: Реформацията – история и съвременни измерения. Международна научна конференция. НБУ, 27-28 октомври 2005 г. София, 2007. 275-298.

Политиката на БКП за превръщане на България в съветска република. (От идейни постулати към практически действия). Част І. (в съавторство с Л. Стоянов). – В: Годишник на департамент История. Т. І. София, 2007. 168-228.

Органите за държавен контрол на вероизповеданията в НРБ и СССР. – В: Международна научна конференция България и Русия между признателността и прагматизма. Доклади. София, 2008. 517-532

Бялото братство през погледа на Българската православна църква, държавата и обществеността в междувоенния период. – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева, д.н. Созопол, 2007. София: Планета 3, 2009. 247-261.

Комитетът по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове (І). - Известия на държавните архиви. Т. 97. София, 2009. 48-125

Комитетът по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове (ІІ). – В: Известия на държавните архиви, Т. 98. София, 2010. 37-100

Политиката на БКП за превръщане на България в съветска република. (От идейни постулати към практически действия). Част ІІ. (в съавторство с Л. Стоянов). – В: Годишник на департамент "История". Т. ІІ (2007). [CD-ROM]. София, 2010. 1-111.

Пререгистрацията на евангелските църкви и Бялото братство в края на 50-те - началото на 60-те години на ХХ в. – В: Годишник на департамент "История". Т. ІІІ (2008). [CD-ROM] . София, 2011. 417-448

Слабо известен аспект на религиозната политика на Българската комунистическа партия. – Известия на държавните архиви, Т. 101. София, 2011. 88-124

Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство (1944-1953 г.) – В: Годишник на департамент "История", Т. ІV (2009). [CD-ROM]. София, 2012. 83-186

Евангелските църкви – между казионността и съпротивата. – В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.) Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23-24 март 2011 г. [CD-ROM]. София, 2012. 221-246

Комунистическата власт и Бялото братство (непубликувани документи). Част І. – В: Годишник на департамент "История". Т. V-VI (2010-2011). [CD-ROM]. София, 2014. 250-325.

„Реабилитацията" на Бялото братство през 70-те години на ХХ в. - Християнство и култура, год. XIII (2014), бр. 8 (95). 41-53

Документи за процеса срещу евангелските пастори през 1949 г. - Известия на държавните архиви, Т. 105 (2013). София, 2014. 218-254

Англиканската църква и България в навечерието и началото на Втората световна война. – Минало, бр. 4, 2014. 63-71.

Между България и Югославия. Методистката църква във Вардарска Македония. - Македонски преглед, год. XXXVII (2014), бр. 2. 69-88

Англиканската църква, Източното православие и България (XIX - средата на XX в.) Част първа. - Исторически преглед, кн. 5-6, 2014. 119-146.

Предложението на спорните македонски епархии да бъдат приети от Англиканската църква в религиозно общение през 1874 г. – В: Годишник на департамент "История". Т. VII (2012). [CD-ROM] . София, 2015. 49-58.

Плановете за разрушаване на църквата "Св. Неделя" и джамията "Баня Баши" през 50-те години на ХХ в. - Християнство и култура, год. XIV (2015), бр. 6 (103). 93-106; Неосъществените планове за разрушаване на църквата „Св. Неделя” и джамията „Баня Баши” при строежа на софийското ларго през 50-те години на XX в. – Forum Theologicum Sardicense. Богословска мисъл. Annus XVIII, № 2, 2013. 121-140.

Англиканската църква, Източното православие и България (XIX - средата на XX в.) Част втора. - Исторически преглед, кн. 1-2, 2015. 246-278.

Комунистическата власт и Бялото братство (непубликувани документи). Част ІI. – В: Годишник на департамент "История". Т. VIII (2013). [CD-ROM] . София, 2016. 325-381

„Социалистическото преустройство” на центъра на София в началото на 50-те години на XX в. – Известия на държавните архиви, Т. 108 (2014). София, 2016. 64-187.

Англикано-православният диалог. - Християнство и култура, год. XV (2017), бр. 6 (123). 9-30.

Вътрешна депортационна политика на Съветския съюз (1918-1953). - В: Годишник на департамент "История". Т. IX-X (2014-2015). [CD-ROM]. София, 2018. 94-157.

Специфика на комунистическата цензура по отношение на религиозната литература. - В: Цензурата върху българската литература и книга 1944-1990. София, 2018. 145-160

Действията на ротата на капитан Никола Лефтеров към Партизанския отряд на Планинската дивизия по време на Първата световна война. - В: Сборник с доклади от научна конференция България - Германия. Първата световна война. Поуки за бъдещето. Варна, 2018. 97-110.

Съветската власт и евангелските църкви (1917-1990). - В: Под знака на музата Клио. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на департамент "История". София, 2018. 416-434.

Дневник за действията на партизанската рота на подпоручик Никола Лефтеров към Македоно-одринското опълчение (17 септември - 30 декември 1912 г.) - Македонски преглед, 2019, бр. 1, 127-140.

Футболните срещи като катализатор на антисъветски и антируски настроения в Съветския съюз: по примера на литовския клуб „Жалгирис”. - Годишник на департамент "История". Т. XI-XII (2016-2017). София, 2021.


ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ И СБОРНИЦИ

Кирил, патриарх Български. Дневници. Съставителство, редакция, предговор и бележки Живко Лефтеров, Момчил Методиев. София: НБУ, 2018.

Атеистичната политика в комунистическа България. Сборник документи. Част 1. Съставителство, предговор и бележки Живко Лефтеров. София: НБУ, 2020.